Notice: Undefined offset: 2 in /var/www/html/afprcsite/wp-content/plugins/visitors-online/visitors-online.php on line 288

Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/html/afprcsite/wp-content/plugins/visitors-online/visitors-online.php on line 288
“ກອງປະຊຸມສຳມະນາວ່າດ້ວຍ ບັນຫາ ແລະ ກາລະໂອກາດ ຢາງພາລາ ລາວ” – afprc.nafri.org.la

“ກອງປະຊຸມສຳມະນາວ່າດ້ວຍ ບັນຫາ ແລະ ກາລະໂອກາດ ຢາງພາລາ ລາວ”

BySomechai Phimmasone

“ກອງປະຊຸມສຳມະນາວ່າດ້ວຍ ບັນຫາ ແລະ ກາລະໂອກາດ ຢາງພາລາ ລາວ”

img_5302 img_52801-1024x682
ກະຊວງ ກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ໄດ້ຈັດຕັ້ງກອງປະຊຸມສຳມະນາບັນຫາ ແລະ ກາລະໂອກາດຢາງພາລາລາວຂຶ້ນ ໃນວັນທີ 26 ທັນວາ 2016 ທີ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານຂອງ ທ່ານ ລຽນ ທິແກ້ວ, ລັດ ຖະມົນຕີກະຊວງ ກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້, ທ່ານ ຊື ຊົງຮົວ ຜູ້ອຳນວຍການການໃຫຍ່ກຸ່ມບໍລິສັດ ພັດທະນາກະສິກຳຢູນນານ ສປ ຈີນ ປະຈຳລາວ, ທ່ານ ວິໄລວັນ ພົມເຂ ຄະນະຂົນຂວາຍສ້າງຕັ້ງສະມາຄົມຢາງພາລາລາວ, ທ່ານ ປອ.ພວງປາຣິສັກ ປຣະວົງວຽງຄຳ ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້, ພ້ອມດ້ວຍບັນດາພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຂົ້າຮ່ວມ.

ງານສຳມະນາຄັ້ງນີ້ ເປົ້າໝາຍຫຼັກແມ່ນ ເພື່ອປືກສາຫາລືບັນຫາ ແລະ ກາລະໂອກາດໃຫ້ກັບຜູ້ປະກອບການ ແລະ ຊາວສວນຢາງພາລາ ທີ່ພວມປະເຊີນຢູ່ໃນປະຈຸບັນເປັນຕົ້ນແມ່ນ ລາຄາຢາງຕົກຕ່ຳ, ປາດຢາງອອກມາແລ້ວຂາຍບໍ່ອອກ, ຕະຫຼາດຮອງຮັບບໍ່ໝັ້ນທ່ຽງ, ຊາວສວນຢາງເກີດມີແນວຄິດຄອນແຄນ, ມີທ່າອ່ຽງການຫັນປ່ຽນເນື້ອ ທີ່ດິນສວນໄປປູກພືດອື່ນໆ ຫຼາຍຂຶ້ນ ເຊັ່ນ: ປູກກ້ວຍ, ໝາກໜວດ ແລະ ອື່ນໆ, ພ້ອມກັນນັ້ນ ຍັງຈະປືກສາຫາລືກ່ຽວກັບກາລະໂອກາດທ່າອ່ຽງລວມ ຂອງຕະຫຼາດ ແລະ ລາຄາຢາງພາລາ ໃນພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ ລວມທັງວິທີການແກ້ໄຂໃນສະເພາະໜ້າ ແລະ ຍາວນານ, ເນື່ອງຈາກວ່າບັນຫາດັ່ງກ່າວນີ້ ຈະຊ່ວຍສ້າງຄວາມໝັ້ນໃຈແກ່ຊາວສວນຢາງໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນ.

ສະພາບການປູກຢາງພາລາ ນັບແຕ່ປີ 2004 ເປັນຕົ້ນມາ, ນັກລົງທຶນ ແລະ ຜູ້ປະກອບການທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ໄດ້ເຂົ້າມາລົງທຶນໃສ່ການປູກຢາງພາລາຫຼາຍຮູບແບບ ເປັນຕົ້ນຮູບແບບບໍລິສັດ, ຮ່ວມມືຕາມສັນຍານັບແຕ່ຂອດການປູກຈົນເຖິງຂັ້ນຕອນການປຸງແຕ່ງເບື້ອງຕົ້ນ. ມາຮອດປະຈຸບັນ ທົ່ວປະເທດມີໂຮງງານປຸງແຕ່ງຢາງພາລາ ທີ່ຂຶ້ນທະບຽນທາງການມີທັງໝົດ 24 ແຫ່ງ, ເນື້ອທີ່ປູກທົ່ວປະເທດມີ 282.000 ເຮັກຕາ, ໃນນີ້ຮູບແບບສຳປະທານກວມເອົາ 46% ເນື້ອທີ່ສາມາດປາດຢາງໄດ້ໃນປີ 2016 ມີປະມານ 198.000 ເຮັກຕາ, ໃນນີ້ ພາກເໜືອ 117.000 ເຮັກຕາ, ພາກກາງ ມີ 38.000 ເຮັກຕາ ແລະ ພາກໃຕ້ມີ 48.000 ເຮັກຕາ; ຖ້າວ່າປະຊາຊົນຫາກໄດ້ປາດຢາງທັງໝົດທຸກຕົ້ນໃນເນື້ອທີ່ 117.000 ເຮັກຕາ ຈະສາມາດໄດ້ຜົນຜະລິດຢາງພາລາ ປະມານ 309.150 ໂຕນ, ດ້ວຍລາຄາຢາງພາລາ ສະເລ່ຍປະມານ 5,000 ກີບຕໍ່ກິໂລກຣາມ   ຍ້ອນບັນຫາຕະຫຼາດ ແລະ ລາຄາຂອງຢາງພາລາ ຊຶ່ງບໍ່ພຽງແຕ່ຢູ່ລາວເຮົາເທົ່ານັ້ນ ຍັງເປັນບັນຫາໃນພາກພື້ນ ແລະ ໃນໂລກອີກດ້ວຍ.

ຄຽງຄູ່ກັບທ່າແຮງດັ່ງກ່າວນັ້ນ ກໍ່ຍັງມີສິ່ງທ້າທາຍຫຼາຍຢ່າງ ທີ່ຈະຕ້ອງໄດ້ຮັບການແກ້ໄຂໃຫ້ຂາດຕົວໄປ ເປັນ ຕົ້ນແມ່ນ ບັນຫາດ້ານຕະຫຼາດ ແລະ ລາຄາ, ສີມືແຮງງານ, ການປັບປຸງກຳລັງການຜະລິດ, ດ້ານເຕັກນິກ, ມາດຖານຄຸນນະພາບຜົນຜະລິດ ແລະ ສະພາບແວດລ້ອມເຫຼົ່ານີ້ ຊຶ່ງຈຳເປັນຕ້ອງໄດ້ຮັບການພັດທະນາຢ່າງຄົບວົງຈອນ ແລະ ເອົາຈິງເອົາຈັງ.

ດັ່ງນັ້ນ, ກອງປະຊຸມໃນຄັ້ງນີ້ ຈຶ່ງໄດ້ເຊື້ອຊວນເອົານັກຄົ້ນຄວ້າ, ຜູ້ຊ່ຽວຊານ, ຜູ້ວາງນະໂຍບາຍ ແລະ ນັກທຸ ລະກິດຜູ້ທີ່ມີບົດຮຽນ ແລະ ປະສົບການຈາກ ສປ ຈີນ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນບໍລິສັດຢາງພາລາຢູນນານລາວ ມາຮ່ວມປຶກສາຫາລືແລກປ່ຽນບົດຮຽນຄວາມຄິດເຫັນ ແລະ ປະສົບການນຳກັນ ເພື່ອສາມາດແກ້ໄຂບັນຫາກ່ຽວກັບຢາງພາ ລາໃນປະຈຸບັນ ແລະ ອະນາຄົດ, ພ້ອມນັ້ນ ຍັງໄດ້ຮັບຟັງກ່ຽວກັບສະພາບການຜະລິດຢາງພາລາຢູ່ລາວ, ສະພາບການກະກຽມສ້າງຕັ້ງ ແລະ ເຄື່ອນໄຫວ ຂອງສະມາຄົມຢາງພາລາ ຂອງລາວ, ສະພາບຕະຫຼາດຢາງພາລາພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ. ການນຳໃຊ້ຢາງພາລາທຳມະຊາດ ແລະ ຢາງທຽມເຂົ້າໃນການຜະ ລິດເປັນຜະລິດຕະພັນ ແລະ ການນຳໃຊ້ວັດຖຸດິບທີ່ສາມາດທົດແທນກັນໄດ້ ລວມເຖິງບົດຮຽນການດຳເນີນທຸລະກິດຢາງພາລາ ຂອງບໍລິສັດດັ່ງກ່າວຕະຫຼອດ 60 ປີຜ່ານມາ ເພື່ອແນໃສ່ສົ່ງເສີມຜູ້ຜະລິດຢາງພາລາຢູ່ປະເທດເຮົາມີທາງອອກດີຂຶ້ນ.

ໂດຍ: . ແວວຄໍາ ມະນີວົງ, ສູນຄົ້ນຄວ້ານະໂຍບາຍກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້

 

About the Author

Somechai Phimmasone editor