Notice: Undefined offset: 2 in /var/www/html/afprcsite/wp-content/plugins/visitors-online/visitors-online.php on line 288

Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/html/afprcsite/wp-content/plugins/visitors-online/visitors-online.php on line 288
ອົງການຮ່ວມມືສາກົນຍີ່ປຸ່ນ – afprc.nafri.org.la

Tag Archives: ອົງການຮ່ວມມືສາກົນຍີ່ປຸ່ນ

Bykomkeo Sibounwang

JICA ສືບຕໍ່ໂຄງການພັດທະນາກະສິກຳ ຢູ່ສະຫວັນນະເຂດ

3
ອົງການຮ່ວມມືສາກົນຍີ່ປຸ່ນ ຫລື ໄຈກາ (JICA) ໄດ້ສືບຕໍ່ໃຫ້ຄວາມມື ດ້ານວິຊາການ ໃນ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ໂຄງການພັດທະນາກະສິກຳ ແບບມີສ່ວນຮ່ວມໄລຍະທີ 2 ໃນເຂດ 5 ບ້ານ ຂອງ ເມືອງຈຳພອນ ແລະ ໄຊບູລີ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ພາຍຫລັງທີ່ໄດ້ຮັບຜົນສຳເລັດ ຈາກການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ໂຄງການໃນໄລຍະຜ່ານມາ. ພິທີເຊັນບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງທັງ ສອງຝ່າຍໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນ ວັນທີ 7 ມີນາ 2017 ນີ້ ໂດຍການເປັນກຽດເຂົ້າຮ່ວມຂອງ ທ່ານ ທ່ອນແກ້ວ ພຸດທະໄກຍະລາດ ຮອງ ເຈົ້າແຂວງສະຫວັນນະເຂດ, ທ່ານ ສາອິດະ ມາກິໂມໂຕ ຜູ້ຕາງໜ້າອົງການ ໄຈກາປະຈຳລາວ ແລະ ພະ ນັກງານກ່ຽວຂ້ອງເຂົ້າຮ່ວມ.

ທ່ານຮອງເຈົ້າ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ກ່າວວ່າ: ແມ່ນຈະໄດ້ຮັບທຶນຊ່ວຍເຫລືອ ຈາກລັດຖະບານ ຍີ່ປຸ່ນ ຜ່ານອົງການໄຈກາ ແລະ ສົມທົບທຶນພາຍໃນ, ມີໄລຍະຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ 5 ປີເລີ່ມແຕ່ 2017-2022 ການຮ່ວມມືສາກົນ ໃນການພັດທະນາ ກະສິກຳ-ປ່າໄມ້ ໃນແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ໃຫ້ດີຂຶ້ນ ທັງເປັນການສະໜັບສະໜູນ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດນະໂຍບາຍ ແຜນງານຄ້ຳປະກັນ ສະບຽງອາຫານ ແລະ ການຜະ ລິດກະສິກຳເປັນສິນຄ້າເທື່ອລະກ້າວ. ຜ່ານມາໂຄງການ ພັດທະນາຊົນລະກະເສດ ແບບມີສ່ວນຮ່ວມ PIAD ມີຜົນສຳເລັດສູງພໍສົມຄວນ, ດັ່ງນັ້ນ ລັດຖະບານຍີ່ປຸ່ນ ແລະ ລັດຖະບານລາວ ຈຶ່ງເຫັນດີສືບຕໍ່ ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນ ເພື່ອນຳເອົາຜົນສຳເລັດ ກໍຄືບົດຮຽນ ແລະ ປະສົບການດ້ານຕ່າງໆ ຈາກໂຄງການນີ້ ມາຜັນຂະຫຍາຍ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຢູ່ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ ແລະ ເສີມຂະ ຫຍາຍໄປຍັງແຂວງ ອື່ນໆອີກດ້ວຍ.